Biz bir aile işletmesiyiz.

Aile tarafından yönetilen bir işletme olarak birliktelik anlayışımız, adil ve karşılıklı yardıma dayalı bir şekilde ilişki kurmak, kurumsal kültürümüzün temel taşlarıdır. Bizde düz hiyerarşiler ve kısa karar alma yolları var. Yani fikirler ve dürtüler için doğru ortam.

Alman ekonomisine ve özellikle de orta ölçekli şirketlere bakarsanız bunların yüzde 90'dan fazlasının aile şirketi olduğunu görürsünüz. Bu tür şirketler, sürdürülebilir yönetime büyük önem verirler ve kârlarını tekrar işlerini daha da geliştirmeye, çalışanlar işe almaya ve geliştirmeye yatırırlar. Plasmatreat aynen bu şekilde çalışıyor: Her yıl ciromuzun %12'den fazlasını kapsamlı araştırma ve geliştirme departmanımıza yatırıyoruz ve plazma sistemleri ve yöntemlerine ilişkin 150'den fazla patentimiz var. Bu sayede teknoloji konusundaki liderliğimizi, çalışanlarımızın işlerini ve geleceklerini güvence altına alıyoruz.

Kurucumuz ve CEO'muz Christian Buske, şirketine ve dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarına çok önem veriyor. Sağduyu ve öngörüyle dört oğlunu Plasmatreat ve teknolojisiyle tanıştırdı. Birçok yaz dönemi çalışarak ve staj yaparak şirketi ve bu teknolojiyi tanıdılar.

Oğullarından iki tanesi, Magnus ve Lukas Buske, yüzey işlemine yönelik bu özel ve sürdürülebilir teknolojiye erkende ilgi duydular ve mesleki kariyerlerine aile işletmesine katılmak üzere yön verdiler. Makine mühendisliği ve endüstri mühendisliği eğitimi alıp Audi AG ve Jowat Klebstoffe gibi başka şirketlerde çalıştıktan sonra farklı pozisyonlarda ekip liderleri olarak şirkete katıldılar.

Birkaç yıl ekip liderliği yaptıktan sonra 2019 yılında Magnus Buske Global Araştırma ve Geliştirme Lider olarak ve Lukas Buske ise Plazma Uygulamaları Müdürü olarak atandı. 2022 yılı sonundan itibaren her ikisi de Christian Buske ile birlikte yönetim ekibinin birer üyesi oldular.

İki oğulun gösterdiği bağlılıkla Plasmatreat'in geleceği ailenin elinde kalmaya devam ediyor ve bir tuğla daha yerleştirilmiş oluyor.

Management Team

Management Team

Christian Buske Plasmatreat CEO'su

Christian Buske

Christian Buske is the founder of Plasmatreat. After completing his studies in cybernetics and automation technology, Christian Buske and a partner spent several years developing a revolutionary technology: atmospheric pressure plasma. This technology makes it possible for the first time to pretreat, activate and clean surfaces with plasma in a production line.

In 1995, Christian Buske applied for a patent for the "Openair-Plasma®" and within a few years, under his leadership, the company was able to attract important partners and customers from industry.

The driving force behind the company is a creative and motivated team of employees, a great spirit of innovation and the conviction that plasma technology is capable of enabling completely new processes in the production of technical surfaces. True to the vision: "Every surface a plasmatreat(ed) surface".

Lukas Buske

Lukas Buske started his professional career at the VW Group after completing his master's degree in industrial engineering and worked in the area of research related to mobile services. He then gained almost three years of experience as a development engineer at Audi AG in the area of sensors and actuators. From 2017, he managed the PlasmaPlus business unit at Plasmatreat, which is used to create nanocoatings using atmospheric pressure, e.g. for anti-corrosion coatings. Since 2019, he has also been Head of Plasma Applications & Market Segment Manager Battery and an official member of the Management Board since 2024.

As a member of the company's management team, he is responsible for sales and service, marketing, human resources and the development of the individual business segments. "I see great potential for Plasmatreat in the future in the areas of e-mobility and electronics, where we expect strong growth internationally. For example, in the battery sector, we will continue to drive forward very specific future-oriented topics such as thermal conductivity and insulation, as well as applications in the fuel cell sector. We, at Plasmatreat, want to be a reliable partner for our customers, helping to shape future production and processes," says Lukas Buske.

Magnus Buske

Magnus Buske, who studied business administration and mechanical engineering, brings extensive experience in the adhesives industry from his work at Jowat SE/Detmold and is, among other things, very knowledgeable in the area of pretreatment of substrates. This background qualified him for his position as Manager Bonding Applications at Plasmatreat in 2018, where he was responsible for projects in various industries and research areas. Shortly after joining the company, he took over additional responsibility for the Research and Development department.

As a member of the Plasmatreat management team, he is also responsible for purchasing, manufacturing, design, innovation management and the commercial departments. "In the near future, I see the main focus of our company and my work particularly in making production processes more environmentally friendly and replacing harmful solvents with our plasma applications and reducing CO2 emissions," says Magnus Buske.

Lukas Buske

Lukas Buske, endüstri mühendisliğinde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine VW Grup'ta başladı ve seyyar hizmetlerle ilgili araştırma alanında çalıştı. Ardından Audi AG'de geliştirme mühendisi olarak sensörler ve işleticiler alanında üç yıla yakın deneyim kazandı. 2017'den itibaren Plasmatreat'te atmosfer basıncını kullanarak ör. korozyon önleyici kaplamalar gibi nano kaplamalar oluşturmak için kullanılan PlasmaPlus iş birimini yönetti. 2019'dan bu yana aynı zamanda Plazma Uygulamaları ve Akü Pazar Dilimi Müdürü görevini yürütüyor.

Şirketin geniş yönetim ekibinin bir üyesi olarak satış ve servis, pazarlama, insan kaynakları ve münferit iş alanlarının geliştirilmesinden sorumlu olacak. Lukas Buske, "Uluslararası düzeyde büyük bir büyüme beklediğimiz e-mobilite ve elektronik alanlarında gelecekte Plasmatreat için çok büyük bir potansiyel görüyorum. Örneğin akü sektöründe ısı iletkenliği ve yalıtımı, yakıt hücresi sektöründeki uygulamalar gibi geleceğe yönelik çok özel konularda ilerleme kaydetmeye devam edeceğiz. Plasmatreat olarak müşterilerimiz için güvenilir bir iş ortağı olmak, geleceğin üretimine ve süreçlerine yön vermeye yardımcı olmak istiyoruz" diyor.

Magnus Buske

İşletme ve makine mühendisliği eğitimi almış olan Magnus Buske, Jowat SE/Detmold'da çalıştığı işinden yapıştırıcı endüstrisi konusunda büyük bir deneyimle geliyor ve çok bilgili olduğu konular arasında substratlara ön işlem uygulanması yer alıyor. Bu geçmişi kendisine 2018 yılında Plasmatreat'te çeşitli endüstrilerdeki projelerden ve araştırma alanlarından sorumlu olduğu Yapıştırma Uygulamaları Müdürü pozisyona gelmesi için gerekli nitelikleri kazandırdı. Şirkete katıldıktan kısa bir süre sonra ek olarak Araştırma ve Geliştirme departmanın sorumluluğunu da üstlendi.

Plasmatreat'in geniş yönetim ekibinde artık aynı zamanda satın almadan, üretimden, tasarımdan, inovasyon yönetiminden ve ticari departmanlardan da sorumlu. Magnus Buske, "Yakın gelecekte şirketimizin ve özellikle de benim kendi çalışmalarımın odaklandığı temel konuların üretim süreçlerini daha çevre dostu hale getirmek, zararlı çözücüleri plazma uygulamalarımızla değiştirmek ve CO2 emisyonlarını azaltmak olacağını düşünüyorum" diyor.