Sorumluluk Redd

1. çevrimiçi teklifin içeriği
Yazar, sağlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yazara karşı, sağlanan bilgilerin kullanılması veya kullanılmaması ya da yanlış veya eksik bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan maddi veya manevi zararlarla ilgili sorumluluk talepleri, yazarın kasıtlı veya ağır ihmaline dair kanıt bulunmadıkça, temelde hariç tutulur. Tüm teklifler değişikliğe tabidir ve bağlayıcı değildir. Yazar, önceden haber vermeksizin sayfaların bazı kısımlarını veya teklifin tamamını değiştirme, tamamlama veya silme ya da yayını geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkını açıkça saklı tutar.

 

2. Referanslar ve bağlantılar
Yazarın sorumluluk alanı dışında kalan harici web sitelerine ("bağlantılar") doğrudan veya dolaylı referanslar söz konusu olduğunda, bir sorumluluk yükümlülüğü ancak yazarın içerikten haberdar olması ve yasa dışı içerik durumunda kullanımı engellemesinin teknik olarak mümkün ve makul olması durumunda yürürlüğe girecektir. Bu nedenle yazar, bağlantıların oluşturulduğu tarihte bağlantılı sayfaların yasa dışı içerikten arındırılmış olduğunu açıkça beyan eder. Yazarın, bağlantılı sayfaların mevcut ve gelecekteki tasarımı ve içeriği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle yazar, bağlantı oluşturulduktan sonra değiştirilen tüm bağlantılı sayfaların tüm içeriğiyle arasına açıkça mesafe koyar. Bu beyan, yazarın kendi web sitesinde yer alan tüm bağlantılar ve referansların yanı sıra yazar tarafından oluşturulan ziyaretçi defterleri, tartışma forumları ve posta listelerindeki üçüncü taraf girişleri için de geçerlidir. Yasadışı, yanlış veya eksik içerikten ve özellikle bu tür bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan zararlardan sorumluluk, yalnızca bağlantılar aracılığıyla ilgili yayına atıfta bulunan kişiye değil, yalnızca atıfta bulunulan sayfanın sağlayıcısına aittir.

 

3. teli̇f hakki ve eti̇ketleme yasasi
Yazar, tüm yayınlarda kullanılan grafiklerin, ses belgelerinin, video sekanslarının ve metinlerin telif haklarını gözetmeye, kendi yarattığı grafikleri, ses belgelerini, video sekanslarını ve metinleri kullanmaya veya lisanssız grafikler, ses belgeleri, video sekansları ve metinlerden yararlanmaya gayret eder. Web sitesinde adı geçen ve muhtemelen üçüncü şahıslar tarafından korunan tüm marka ve ticari markalar, herhangi bir kısıtlama olmaksızın yürürlükteki ticari marka kanunu hükümlerine ve ilgili tescilli sahiplerinin mülkiyet haklarına tabidir. Bir ticari markadan yalnızca bahsedilmesi, üçüncü taraf haklarıyla korunmadığı anlamına gelmez! Yazarın kendisi tarafından oluşturulan yayınlanmış nesnelerin telif hakkı yalnızca sayfaların yazarına aittir. Yazarın onayı olmadan diyagramlar, sesler veya metinler gibi nesnelerin başka elektronik veya basılı yayınlarda çoğaltılmasına veya kullanılmasına izin verilmez.

 

4. Bu feragatnamenin yasal geçerliliği
Bu feragatname, yönlendirildiğiniz internet yayınının bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu açıklamanın bölümleri veya münferit şartları yasal veya doğru değilse, diğer bölümlerin içeriği veya geçerliliği bu durumdan etkilenmez.

 

Patent hukuku bilgileri
Tedavi istasyonlarımız, plazma nozullarımız, rotasyon sistemlerimiz ve bazı nozul başlıklarımız patentler veya faydalı modellerle korunmaktadır. Bu nedenle herhangi bir üçüncü tarafın patent ve/veya faydalı modele konu olan bir ürünü üretmesi, sunması veya kullanması ve/veya iznimiz olmadan patente konu olan bir işlemi kullanması yasaktır. Mülkiyet haklarının ihlali durumunda, sadece üreticiye karşı değil, aynı zamanda herhangi bir kullanıcıya karşı da ihtiyati tedbir ve tazminat talebinde bulunacağız. PatentG § 142'nin tamamlayıcı ceza hükmüne atıfta bulunuyoruz.