Arama

Arama kuralları

  • Yalnızca 2 veya daha fazla karakter içeren sözcükler kabul edilir
  • Toplamda en fazla 200 karakter
  • Boşluk sözcükleri ayırmak için kullanılır, bir ifadeyi birebir aramak için "" kullanılabilir (bu durumda arama dizinli olmaz)
  • VE, VEYA ve DEĞİL varsayılan operatörü geçersiz kılan ön tanımlayıcılardır
  • +/|/- karakterleri VE, VEYA ve DEĞİL operatörlerine karşılık gelir.
  • Aranan tüm sözcükler küçük harfe çevrilir.