Konu: Test mürekkebi yöntemiyle yüzey geriliminin ölçülmesi. Yüzey tayini için test mürekkepleri. Temas açısı ölçümü. Gonyometre.

Yüzey geriliminin ölçülmesi:
Plazma hazırlığı için başlangıç noktası

Her malzeme yüzeyi belirli bir yüzey gerilimine sahiptir. Her sıvı (örn. matbaa mürekkebi gibi) aynı şekilde bir öz gerilime sahiptir. Bir baskının, yapıştırmanın veya kaplamanın uzun ömürlü tutunması için malzemenin yüzey geriliminin sıvınınkinden büyük olması şarttır. Örneğin plastikler çoğunlukla düşük yüzey gerilimine sahiptir (çoğunlukla 28mN/m'den küçük). Bunlar üzerine baskı yapılacağı zaman solventli mürekkepler için yüzey geriliminin 40mN/m üzerinde ya da UV ile kuruyan sistemlerde 56mN/m üzerinde olması gerekir. Su bazlı mürekkep sistemleri kullanılıyorsa yüzey geriliminin 72mN/m üzerinde olması gerekir.

Endüstriyel uygulamalar için, yapıştırıcıların ya da matbaa mürekkeplerinin ve yüzey özelliklerinin birbirlerine en iyi düzeyde uyumlu olması şarttır. Openair® atmosferik plazma ile seçici ön işlem yapılarak yüzey geriliminde bariz bir artış elde edilir. Böylece malzemeler matbaa mürekkeplerini almak (ıslanabilirlik) veya tutmak (adezyon) için en elverişli özellikleri kazanırlar.

 İyi yüzey ıslanması
 Kötü yüzey ıslanması

Openair® plazma ile yüzey modifikasyonunda proses parametrelerini en iyi şekilde değerlendirebilmek için öncelikle başlangıç malzemesinin yüzey gerilimi saptanmalıdır. Devam eden süreçlerde de kalite güvencesi amacıyla sürekli ölçüm yapılmalıdır. Yüzey geriliminin tayininde uygulanan en önemli yöntemler test mürekkebi yöntemi (test mürekkepleri), temas açısı ölçümü (damla-hacim yöntemi) ve bir cep gonyometresi (PG-X) ile dinamik ölçüm yapılmasıdır.

Plasmatreat GmbH
Türkiye irtibat bürosu
Ataşehir Bulvarı,62 Ada
Gardenya Plaza 3, D:28
34758 Ataşehir – Istanbul

Tel. +90 216 456 92 72
Faks +90 216 456 92 83

info@plasmatreat.com.tr

SPE TPO Automotive Engineerd Polyoefins Conference
The World's Leading Automotive Engineered Polyolefins Forum

1. – 4. Ekim 2017
Troy, United States

EQUIPLAST
The International Plastics and Rubber Event

2. – 6. Ekim 2017
Hall 3 Booth, Nr. C-308
Barcelona, Spain

Language