Konu: Plazma sistemleri proses izleme. Plazma üretimi ve plazma yöntemlerinin uygulanmasında proses güvenliği. Plazma sistemlerinde proses kontrol.

En yüksek süreç güvenliği için: Üçlü Openair® plazma süreç izleme

Openair® plazma sistemlerinin %99 üzerindeki hazır bulunuş düzeyi Plasmatreat müşterilerine en yüksek süreç güvencesini garanti eder. Hızlı ve isabetli harekete geçebilmek ve sistemin hizmet dışı kalmasını önlemek için Openair® plazma nozülleri opsiyonel olarak üçlü proses izleme sistemiyle donatılabilir.

Optik izleme/kontrol

Eşit düzeyde yüksek plazma kalitesini garanti etmek için, açığa çıkan plazma ışını kesintisiz olarak spektral izlemeye tabi tutulur. Plazma nozülü içindeki bütünleşik sensörle plazmadan yayılan ışık tek kanallı optik saptama yoluyla ölçülür. Yayılan ışığın ilgili spektral bölgesinde sürekli bir genlik değerlendirmesi gerçekleşir. Bu izleme işlevi plazma üretiminden bağımsızdır ve plazmanın proses parametrelerini güvenli biçimde yansıtır.

Hareket kontrolü

Plazma yoğunluğunun ve etki mesafesinin yanı sıra plazma nozüllerinin ilerleme ve dönüş hızları da işlem kalitesinin sınıflandırılması için önemli birer kriterdir. Plasmatreat sistemlerinde bulunan hareket kontrol sistemi güvenilir bir süreç akışı ve yüksek üretim güvenliği sağlar.

Ortam ikmal kontrolü

Sürece özel plazma özelliklerini (sıcaklık ve yoğunluk) tekrarlanabilir şekilde garanti edebilmek için ortam ikmalinin kontrol edilmesi kaçınılmazdır. Plasmatreat her gereksinim konusu için mikroişlemcili debi ölçme sistemine kadar çok çeşitli izleme üniteleri sunar.

Plasmatreat GmbH
Türkiye irtibat bürosu
Ataşehir Bulvarı,62 Ada
Gardenya Plaza 3, D:28
34758 Ataşehir – Istanbul

Tel. +90 216 456 92 72
Faks +90 216 456 92 83

info@plasmatreat.com.tr

Yapısal yapıştırma: Plazma; çözücülerin ve pürüzleştirme süreçlerinin yerini alıyor
Solvent Yerine Plazma Teknolojisi
SPE TPO Automotive Engineerd Polyoefins Conference
The World's Leading Automotive Engineered Polyolefins Forum

1. – 4. Ekim 2017
Troy, United States

EQUIPLAST
The International Plastics and Rubber Event

2. – 6. Ekim 2017
Hall 3 Booth, Nr. C-308
Barcelona, Spain

Language